Frågor & svar

Jag har problem med min dimbara belysning

Takbelysningen i din lägenhet har dimmerfunktion kopplad till Tingco. För att takbelysningen ska fungera på ett korrekt sätt måste du använda dimbara LED-lampor. Välj en dimbar LED-lampa med en effekt på minst 11 W.

Skruvar man av misstag in en icke dimbar lampa kommer inte belysningen att fungera korrekt. Det går att åtgärda enkelt.

  1. Bryt strömmen till den grupp som belysningen tillhör, tex. Vardagsrum, på elcentralen som sitter i mediaskåpet.
  2. Byt till en dimbar lampa, t.ex. en dimbar LED-lampa.
  3. Slå på strömmen igen. Det kan ta en liten stund (minst 3 min) innan systemet synkar och känner av den nya lampan. Under tiden som systemet synkar kan ljusstyrkan i lampan gå upp och ner upprepade gånger av sig själv.

OBS! Under synkningen får man ej prova att tända och släcka den aktuella lampan.

Batteriet på läsplattan håller inte särskilt länge

Vi har precis uppdaterat mjukvaran för att den ska använda mindre batteri, dock är rekomendationen ändå att ha läsplattan inklopplad i eluttaget hela tiden.

Läsplattan fungerar inte att använda överallt i lägenheten

Läsplattan är ansluten till ett nätverk som delas ut av Tingcoboxen (som är en gateway monterad i ditt mediaskåp i lägenheten). Nätverket har dessvärre begränsad räckvidd i vissa lägenheter och användning av läsplattan sker därför bäst i närheten av Tingcoboxen. Saknar läsplattan nätverk syns en röd symbol nere i högra hörnet.

Hur kommer ni använda resultatet av forskningen? Hur får jag veta resultatet?

Resultatet från forskningen kommer att presenteras på Smartenergycity.se. Forskningen syftar till att hitta lösningar för att utveckla ännu effektivare framtida elnät och energisystem än de vi har idag.

Vad betalar jag för elpris?

Alla deltagare i forskningsprogrammet betalar ett subventionerat elpris under 2017. De som tillhör prisgruppen betalar det pris som de ser på Tingcoplattan (priskurvan) och priset varierar över dagen. De som tillhör miljögruppen betalar samma pris för sin el oavsett när på dagen den används

Hur fungerar miljökurvan?

Miljökurvan visar hur elanvändningens miljöpåverkan varierar under dygnet. Du har möjlighet att minska din miljöpåverkan på två sätt: dels genom att minska din elförbrukning totalt sett, dels genom att flytta din elanvändning mellan olika timmar på dygnet (vilka timmarna är framgår av miljökurvan).

Hur vet jag hur mycket jag sparat (prisgruppen), alternativt hur mycket minskade CO2-utsläpp jag bidragit till (miljögruppen), genom mitt beteende?

En gång i månaden kommer du att få skriftlig återkoppling via email, brev eller i postboxen.

Går det att jämföra min förbrukning med mina grannars?

På startsidan kan man se hur man ligger till med sin förbrukning av el, värme och vatten jämfört med övriga användare av Tingco. Där kan man se både förbrukningen just nu samt förbrukningen hittils idag jämfört med andra användare.

Varför är surfplattan låst? Kan jag använda den till annat än projektet?

Surfplattan är låst för att säkerställa att forskningsprojektet får ut den information som behövs för forskningen. Det går därför inte att använda den till annat än projektet.

Vad händer efter forskningsprogrammets slut? (med elpriset, med Tingcoplattan, med alla produkter såsom pluggar, tvätt- och tork, Tingcoboxen. Vad får jag behålla och vad förändras?)

Det subventionerade elpriset gäller endast under 2017  (liksom klimatkompensationen). Innan utgången av 2017 kommer Fortum och din bostadsrättsförening/hyresvärd att komma överens om vad som händer efter forskningsprogrammets slut. Så snart det är gjort kommer du att få information.

Går det att beställa fler smarta pluggar?

Under forskningsprogrammet (2017) kommer det tyvärr inte att gå att beställa fler smarta pluggar. Vi återkommer med information om detta om det blir aktuellt att kunna beställa fler smarta pluggar.

Kundservice Aktiva huset

Frågor & svar

Jag har problem med min dimbara belysning

Takbelysningen i din lägenhet har dimmerfunktion kopplad till Tingco. För att takbelysningen ska fungera på ett korrekt sätt måste du använda dimbara LED-lampor. Välj en dimbar LED-lampa med en effekt på minst 11 W.

Skruvar man av misstag in en icke dimbar lampa kommer inte belysningen att fungera korrekt. Det går att åtgärda enkelt.

  1. Bryt strömmen till den grupp som belysningen tillhör, tex. Vardagsrum, på elcentralen som sitter i mediaskåpet.
  2. Byt till en dimbar lampa, t.ex. en dimbar LED-lampa.
  3. Slå på strömmen igen. Det kan ta en liten stund (minst 3 min) innan systemet synkar och känner av den nya lampan. Under tiden som systemet synkar kan ljusstyrkan i lampan gå upp och ner upprepade gånger av sig själv.

OBS! Under synkningen får man ej prova att tända och släcka den aktuella lampan.

Batteriet på läsplattan håller inte särskilt länge

Vi har precis uppdaterat mjukvaran för att den ska använda mindre batteri, dock är rekomendationen ändå att ha läsplattan inklopplad i eluttaget hela tiden.

Läsplattan fungerar inte att använda överallt i lägenheten

Läsplattan är ansluten till ett nätverk som delas ut av Tingcoboxen (som är en gateway monterad i ditt mediaskåp i lägenheten). Nätverket har dessvärre begränsad räckvidd i vissa lägenheter och användning av läsplattan sker därför bäst i närheten av Tingcoboxen. Saknar läsplattan nätverk syns en röd symbol nere i högra hörnet.

Hur kommer ni använda resultatet av forskningen? Hur får jag veta resultatet?

Resultatet från forskningen kommer att presenteras på Smartenergycity.se. Forskningen syftar till att hitta lösningar för att utveckla ännu effektivare framtida elnät och energisystem än de vi har idag.

Vad betalar jag för elpris?

Alla deltagare i forskningsprogrammet betalar ett subventionerat elpris under 2017. De som tillhör prisgruppen betalar det pris som de ser på Tingcoplattan (priskurvan) och priset varierar över dagen. De som tillhör miljögruppen betalar samma pris för sin el oavsett när på dagen den används

Hur fungerar miljökurvan?

Miljökurvan visar hur elanvändningens miljöpåverkan varierar under dygnet. Du har möjlighet att minska din miljöpåverkan på två sätt: dels genom att minska din elförbrukning totalt sett, dels genom att flytta din elanvändning mellan olika timmar på dygnet (vilka timmarna är framgår av miljökurvan).

Hur vet jag hur mycket jag sparat (prisgruppen), alternativt hur mycket minskade CO2-utsläpp jag bidragit till (miljögruppen), genom mitt beteende?

En gång i månaden kommer du att få skriftlig återkoppling via email, brev eller i postboxen.

Går det att jämföra min förbrukning med mina grannars?

På startsidan kan man se hur man ligger till med sin förbrukning av el, värme och vatten jämfört med övriga användare av Tingco. Där kan man se både förbrukningen just nu samt förbrukningen hittils idag jämfört med andra användare.

Varför är surfplattan låst? Kan jag använda den till annat än projektet?

Surfplattan är låst för att säkerställa att forskningsprojektet får ut den information som behövs för forskningen. Det går därför inte att använda den till annat än projektet.

Vad händer efter forskningsprogrammets slut? (med elpriset, med Tingcoplattan, med alla produkter såsom pluggar, tvätt- och tork, Tingcoboxen. Vad får jag behålla och vad förändras?)

Det subventionerade elpriset gäller endast under 2017  (liksom klimatkompensationen). Innan utgången av 2017 kommer Fortum och din bostadsrättsförening/hyresvärd att komma överens om vad som händer efter forskningsprogrammets slut. Så snart det är gjort kommer du att få information.

Går det att beställa fler smarta pluggar?

Under forskningsprogrammet (2017) kommer det tyvärr inte att gå att beställa fler smarta pluggar. Vi återkommer med information om detta om det blir aktuellt att kunna beställa fler smarta pluggar.

Kundservice Aktiva huset