En helt ovanlig stadsdel

Norra Djurgårdsstaden är en ny stadsdel i Stockholm, men det är också ett centrum för utveckling av tekniken bakom hållbara städer. Det är här som Fortum, Ericsson, ABB och Electrolux, tillsammans med KTH och med stöd av Energimyndigheten, startat forskningsprogrammet Smart Energi City. Här forskar man på hur man bygger smartare elnät och energismarta hem. I centrum står den viktigaste resursen: 150 familjer som lagar mat, duschar, tvättar kläder och tittar på film. Med deras hjälp kan man få fram resultat som kan bidra till en ljusare och grönare framtid. Enligt planerna ska Norra Djurgårdsstaden vara helt fossilfri senast 2030.

Smart Energy City animation

Smart Energy City intro

En helt ovanlig stadsdel

Norra Djurgårdsstaden är en ny stadsdel i Stockholm, men det är också ett centrum för utveckling av tekniken bakom hållbara städer. Det är här som Fortum, Ericsson, ABB och Electrolux, tillsammans med KTH och med stöd av Energimyndigheten, startat forskningsprogrammet Smart Energi City. Här forskar man på hur man bygger smartare elnät och energismarta hem. I centrum står den viktigaste resursen: 150 familjer som lagar mat, duschar, tvättar kläder och tittar på film. Med deras hjälp kan man få fram resultat som kan bidra till en ljusare och grönare framtid. Enligt planerna ska Norra Djurgårdsstaden vara helt fossilfri senast 2030.

Smart Energy City animation

Smart Energy City intro

Ett samarbete för framtiden

Energimyndigheten har beslutat stödja forskningsprogrammet Smart Energy City i Norra Djurgårdsstaden med 25 procent av budgeterade kostnader. Programmet kompletterar myndighetens övriga satsningar på smarta nät och har ett stort nyhetsvärde genom programgruppens unikt breda och systemtäckande sammansättning av olika aktörer, samt genom sitt tydliga fokus på användarsidans roll i elnätet.

Kontaktperson: Fredrik Lundström,
Forskningshandläggare Avdelningen för forskning och innovation
Telefon: +46 (0)16 544 20 00
E-post: fredrik.lundstrom@energimyndigheten.se

Ett kraftsystem med stor andel väderberoende produktion behöver vara flexibelt. Systemet, och hushållen själva, ska kunna styra delar av elanvändningen – som exempelvis den från vitvaror och laddning av elbilar – till tider med god tillgång till väderberoende el och lågt elpris, men också genom att kunna ta emot lokalproducerad el från exempelvis solceller och vind.

Kontaktperson: Per-Oscar Hedman, Presschef.
Telefon: +46 (0)8 671 70 00.
E-post: per-oscar.hedman@fortum.com.

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner, som kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, luftkonditioneringar, dammsugare och småapparater. De är med i projektet både för att lära sig mer om konsumentbeteenden kring produkter kopplade till smarta elnät, och för att få tillfälle att testa tekniska lösningar för att hjälpa konsumenter styra sin elförbrukning.

Kontaktperson: Daniel Frykholm, Presschef.
Telefon: +46 (0)8 738 60 00.
E-post: daniel.frykholm@electrolux.se

I Norra Djurgårdsstaden är ABB med och utvecklar och levererar lösningar för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät. Smarta städer förutsätter integrering och större användning av förnybara energikällor såsom sol- och vindenergi. Utmaningen är att den är intermittent, ibland blåser det, ibland inte. Det handlar om att skapa en jämn och stabil elförsörjning. Övervakning ger möjlighet att styra efter behov och säkra elförsörjningen med starka elnät. Alla komponenter i elnätet kan kommunicera med övergripande styrsystem och driftcentralens operatörer och det finns därmed möjlighet att koppla om vid avbrott. Med hjälp av ABB:s lösningar för smartare elnät kan konsumenten aktivt styra sin energianvändning och välja att använda energin när den är billigast eller miljövänligast.

Kontaktperson: Christine Gunnarsson, Presschef ABB Sverige.
Telefon: +46(0)21 32 50 00.
E-post: christine.gunnarsson@se.abb.com

Ericsson vill få ökad förståelse för elkonsumenters förhållningsätt till och användning av nya smarta tjänster i vardagen. Syftet är att studera på vilket sätt elkonsumenterna eventuellt ändrar sitt beteende för att minska klimatpåverkan, när de får tillgång till ny information och nya verktyg. Ericsson vill också få ökad förståelse för hur ett elnätsbolag kan effektivisera sin verksamhet och öka tillgängligheten i sitt nät med hjälp av ny teknologi, samt hur de bäst kopplar upp ett stort antal enheter som tidigare inte varit uppkopplade, för att samla in och analysera data.

Kontakt: media.relations@ericsson.com

Ellevio bygger, utvecklar och övervakar det smarta elnätet i Norra Djurgårdsstaden samt distribuerar el till alla boende i Stockholm. För Ellevio är forskningsprogrammet ett viktigt steg i att utveckla smarta elnät för bättre utnyttjande av förnyelsebara energikällor som sol och vind. Programmet ger också viktiga insikter i hur smarta elnät samtidigt kan ge en tryggare elförsörjning och minskade kostnader för drift och underhåll av elnäten. Med resultaten från forskningsprogrammet hoppas Ellevio kunna bidra med kunskap för att kunna lösa de utmaningar vi har idag kring urbanisering, klimatförändringar och energiproduktion.

Kontaktperson: Jonatan Björck, Presschef.
Telefon: +46 (0)20 20 20 60

Kontakt

Ring om du har frågor så hjälper vi dig så snart vi kan.

Telefon: 0771-411 001

Kontaktpersoner

Göran Hult
Styrgruppsordförande
Telefon: +46 (0)70 344 54 98
E-post: goran.hult@fortum.com

Johan Ander
Programchef
Telefon: +46 (0)76-104 20 64
E-post: johan.ander@fortum.com