Mina vänner – vi har ett resultat!

Forskningsprogrammet Smart Energy City avslutades i mars 2018 och i 20 december 2018 skickade programmet in slutrapporten till Energimyndigheten. Ta del av programmets egna forskningsrapport här och rapporten till Energimyndigheten här.

 

Avslutningseventet ägde rum i Reaktorhallen, KTH.

Finalen av Smart Energy City – avslutningsevent på KTH 7 februari 2019
Torsdagen den 7 februari presenterades resultaten av Smart Energy City i Reaktorhallen på KTH i Stockholm. Moderator för eventet var Birgitta Govén, Energiexpert, Sveriges byggindustrier. Dagen inleddes med att Sigbritt Karlsson, rektor och professor på KTH hälsade alla välkomna till KTH och sedan följde presentationer av Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd Stockholm Stad och Göran Hult, programordförande Smart Energy City, VP Nuclear & Development, Fortum.

Paneldiskussion mellan programbolagen.

Programmets forskningsresultat presenterades av Anders Nilsson, forskare inom energi och miljö, KTH och Meng Song, doktorand inom elkraft och energisystem, KTH. Efter detta pratade Susanne Karlsson, Enhetschef för Hållbar el, Energimyndigheten om vilken skillnad ett projekt som Norra Djurgårdsstaden faktiskt gör. Presentationerna följdes sedan av korta presentationer och samtal mellan partnerbolagen där resultaten diskuterades. Med i paneldiskussionen var även Mats Nissling, projektledare, Bonava.

– Vi konstaterar att vi kan se en tioprocentig minskning av elanvändningen hos de hushåll som deltog i programmet under mätperioden och vattenanvändningen minskade med sex procent. Däremot visar resultaten att det är svårt att själv flytta sin användning från tider på dygnet med hög efterfrågan till de med låg, högst sannolikt för att hushållen är låsta i dagliga ruiner, säger Anders Nilsson, KTH.

Programmet utrustade 154, redan i sig energismarta, hushåll med toppmoden energiteknik där de boende aktivt deltog genom att ta del av och styra sin energianvändning i realtid. Utöver visualiseringen kopplades även vitvaror och smart styrda laddstolpar för elbilar ihop med det smarta elnätet, allt för att få svar på vilka faktorer som påverkar och hur man bättre kan använda den förnybara energin.

Presentationerna från dagen finns här.