ETT NÄT SOM NÄTVERKAR

Framtidens elnät måste bli smartare så att det till exempel kan kunna förutse när alla vill ladda sina bilar, och hur man löser det bäst en kall januarinatt. Med högre förbrukning, aktiva kunder och mer väderberoende produktion måste framtidens elnät helt enkelt bli mycket bättre på att kommunicera, analysera och agera än det vi har idag. Detta blir möjligt tack vare smart informationsteknologi. Vi får mer information om hur elen används och kontinuerliga uppdateringar om hur alla kraftkällor levererar för stunden. Och prognoser om hur de kommer att leverera i morgon. Övervakning av nätstationer, transformatorer och andra komponenter gör det också enklare att förutse belastningstoppar, balansera flöden och göra underhåll i rätt tid.

ETT NÄT SOM NÄTVERKAR

Framtidens elnät måste bli smartare så att det till exempel kan kunna förutse när alla vill ladda sina bilar, och hur man löser det bäst en kall januarinatt. Med högre förbrukning, aktiva kunder och mer väderberoende produktion måste framtidens elnät helt enkelt bli mycket bättre på att kommunicera, analysera och agera än det vi har idag. Detta blir möjligt tack vare smart informationsteknologi. Vi får mer information om hur elen används och kontinuerliga uppdateringar om hur alla kraftkällor levererar för stunden. Och prognoser om hur de kommer att leverera i morgon. Övervakning av nätstationer, transformatorer och andra komponenter gör det också enklare att förutse belastningstoppar, balansera flöden och göra underhåll i rätt tid.